Politike privatnosti

Politike privatnosti

 

 1. Uvod

Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni kako i zašto TIPS DOO BEOGRAD (u daljem tekstu “Društvo”) u svojstvu rukovaoca obrađuje vaše podatke o ličnosti i mere koje preduzima da Vaši podaci budu sigurni i zaštićeni. Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Prihvatanjem ove Politike privatnosti saglašavate se sa korišćenjem Vaših podataka o ličnosti prema uslovima navedenim u ovoj Politici.

 1. Rukovalac

TIPS.RS BEOGRAD

ADRESA_____

MB:_____

Email: help@tips.rs

Brojevi telefona: _____

 1. Pravni osnov obrade

Lični podaci obrađuju se isključivo kada za to postoji zakonska osnova: pravna obaveza, ugovorni odnos, pristanak korisnika, zaštita životno važnih interesa korisnika, legitimni interes Društva i izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja.

Legitimni interes Društva predstavlja: sprečavanje prevara, direktan marketing, zaštita lica, poslovanja i imovine Društva, unapređenje proizvoda i usluga.

 1. Koje podatke o ličnosti prikupljamo

Lični podaci: ime i prezime, JMBG, sken ličnog dokumenta, pol, datum, mesto i država rođenja, broj identifikacionog dokumenta, video snimak, fotografija, snimak poziva, prepiska iz live chat-a, konfekcijski broj. (proveriti sta sve od ovoga uzimamo)

Kontakt podaci: adresa, e-mail adresa, broj telefona.

Podaci o korišćenju: korisničko ime i kriptovana lozinka,  vreme logovanja, korišćene promocije.

Finansijski podaci: broj kreditne kartice, ime i prezime vlasnika kreditne kartice, ime kompanije koja je izdala kreditnu karticu, datum isteka kreditne kartice, CVC/CVV kod i lozinka, broj računa, ime banke, ime i prezime vlasnika računa, SWIFT kod, IBAN, informacije o poreklu imovine i poreklu transakcije.(Da li sve ovo komuniciramo)

Podaci o transakcijama: iznos uplata/isplata, datum izvršene transakcije.

Tehnički podaci: IP adresa, tip i verzija internet pretraživača, operativni sistem, provajder internet usluga, vreme i datum posete stranici, lokacija, stranice koje posetilac pregleda, identifikator ukoliko se pristupa sa mobilnog telefona, broj klikova (za analizu kretanja igrača na internet stranici, analizu trendova za administraciju internet stranice, prikupljanje korisnih i sveobuhvatnih demografskih informacija).

Javno objavljeni podaci: podaci koji su na bilo koji način javno objavljeni, npr. na internet stranicama ili društvenim mrežama.

Osetljivi podaci: podaci o zdravlju (problemi sa kockanjem), podaci o tome da li je igrač funkcioner.

Ostali podaci: marketing preferencije igrača, kolačići, kolačići trećih strana.

 1. Kada prikupljamo vaše podatke

Vaše podatke prikupljamo prilikom:

 • Registracije na naš sajt i mobilnu aplikaciju

Prihvatanjem Pravila o koriscenju platforme preko sredstava elektronske komunikacije postajete korisnik i stupate u ugovorni odnos sa Društvom. Kako biste koristili uslugu pregleda premium analiza, potrebno je otvoriti korisnički nalog. ///// Ovo je na nama da definisemo, korigovano

Iz navedenih razloga, potrebni su nam sledeći Vaši lični podaci:

 • ime i prezime,
 • mesto, država, dan, mesec i godina rođenja,
 • prebivalište (država, grad i adresa),
 • matični broj građana (JMBG),
 • broj lične karte,
 • korisničko ime i lozinka,
 • e-mail adresa (na koju će stići dalja uputstva u vezi sa otvaranjem korisničkog računa),
 • podaci za plaćanje.
 •  PROVERITI STA SVE TRAZIMO
 • Pristupanja Premium klubu: (Opcija za premium ili sve da objedinimo)

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas prilikom pristupanja Loyalty Club-u su:

 • ime i prezime,
 • datum rođenja,
 • adresa,
 • JMBG,
 • broj lične karte,
 • e-mail adresa,
 • broj telefona,
 • šifra kartice.
  • Korišćenja naših usluga (korišćenje internet stranice i mobilne aplikacije)

Društvo prikuplja podatke od posetilaca internet stranice www.tips.rs radi boljeg razumevanja potreba korisnika i unapređenja proizvoda i usluga. U navedene svrhe prikupljaju se sledeći podaci:

 • vreme i datum posete stranici,
 • stranice koje posetilac pregleda,
 • tip i verzija internet pretraživača,
 • IP adresa računara posetioca,
 • mobilni identifikator ukoliko se pristupa sa mobilnog telefona.

Koristimo kolačiće (coookies) kako bismo vam pružili uslugu sa potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke prenete na računar posetioca u svrhu praćenja korišćenja određenih stranica. Ukoliko je na računaru korisnika ugašeno primanje kolačića, korisnik i dalje može da koristi stranice, ali će funkcionalnost usluge biti delimično ograničena. Za više informacija, pogledajte Politiku kolačića.

 • Plaćanja karticom:

Pri uplati sredstava putem platne kartice na naš račun, prikupljaju se i obrađuju sledeći podaci:

 • ime i prezime vlasnika platne kartice,
 • naziv subjekta koji je izdao platnu karticu,
 • broj platne kartice,
 • iznos uplata,
 • datum isteka platne kartice, CVC/CVV kod i lozinka.

Za prenos dobitaka na vaš bankovni račun, prikupljaju se i obrađuju sledeći podaci:

 • broj računa,
 • iznos isplata,
 • ime i prezime vlasnika računa,
 • naziv banke,
 • po potrebi IBAN i SWIFT kod.

Ovi podaci mogu biti preneti pružaocima usluga plaćanja. Prikupljanje ovih podataka je neophodno za obavljanje platnih usluga.

 • Komunikacije sa igračem:

Društvo korisnicima pruža korisničku podršku putem  email-a.

5.8      Marketinga i personalizacije ponude:

Povremeno ćemo na vašu e-mail adresu slati obaveštenja o igrama koje bi vas mogle zanimati i o drugim zanimljivostima iz naše ponude igara na sreću, kao i newsletter i marketinška obaveštenja, ako ste dali pristanak na upotrebu vaših kontakt podataka u svrhu oglašavanja.

Ukoliko ste u postupku registracije upisali broj mobilnog telefona i pristanali na upotrebu vaših kontakt podataka u svrhu oglašavanja, koristićemo ga za slanje marketinških obaveštenja putem sredstava elektronske komunikacije (SMS, Viber, i drugi servisi za slanje poruka).

Sadržaj obaveštenja kreiramo na način da bude prilagođen Vašim interesovanjima i šaljemo Vam izbor iz naše ponude koji definišemo obradom podataka o Vašim igračkim navikama.

Društvo koristi dodatke za povezivanje putem društvenih mreža (social media plugins) drugih kompanija. Oni omogućavaju korisniku da poveže sadržaj sa sajta na svoj profil na društvenoj mreži. Dodaci za povezivanje putem društvenih mreža prikupljaju podatke korisnika kao što su IP adersa, podaci za prijavu (login), pristup web lokaciji i podaci o kolačićima. Društvo ne poseduje informacije o tome na koji način kompanije koriste te podatke, pa vas molimo da za više informacija pogledate njihove politike privatnosti. U nastavku su dodaci za povezivanje putem društvenih mreža integrisani na Mozzart-ov sajt:

-Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

-Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

-YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy

-Twitter: http://twitter.com/privacy

PROVERITI STA SA OVIM.

5.9      Oglašavanje na sajtovima trećih strana

Mi koristimo treće strane koje prikupljaju podatke o posetiocima njihovih aplikacija i sajtova kroz spostvene kolaćiče, web beacons i druge tehnologije u vezi sa vašim online aktivnostima, u cilju razumevanja vašeg interesovanja i oglašavanja u skladu sa vašim interesovanjima. Obezbeđujemo prostor na sajtovima trećih strana i naše reklame se mogu pojaviti kada treća strana proceni da naša reklama odgovara vašim interesovanjima prema informacijama koje su prikupili.

Vaše podatke o ličnosti ne dostavljamo oglašivačima, niti sajtovima trećih strana koje objavljuju naše reklame bazirane na vašim interesovanjma, međutim, postoji mogućnost da prikupe neke vaše podatke o ličnosti kroz korišćenje njihovog sajta (pročitan članak, tip reklame na koju ste kliknuli itd.) ili kroz platforme analize podataka (data analytics platforms-Google Analytics) i oni mogu da prilagode reklamni materijal objavljen na njihovim sajtovima shodno vašim interesovanjima.

Oglašivači trećih strana ili reklamne kompanije koje rade u svoje ime ponekad koriste tehnologiju za naše oglašavanje. U tom slučaju, oni automatski primaju vašu IP adresu. Takođe, oni mogu koristiti kolačiće za merenje efektivnosti njihovih reklama i za personalizaciju reklamnog sadržaja.

Mi nemamo pristup niti kontrolu nad kolačićima koje oglašivači ili sajtovi trećih strana mogu koristiti, a naša Politika privatnosti ne pokriva njihovo rukovanje podacima. Za više informacija o njihovim politikama privatnosti, molimo Vas kontaktirajte ih direktno.

 1. Primaoci podataka o ličnosti:

Društvo lične podatke korisnika prosleđuje drugim primaocima isključivo na osnovu zakonske obaveze i poštovanja regulatornih zahteva, odnosno opravdanog zahteva ovlašćenog javnog tela ili u slučaju postavljanja, ostvarenja ili odbrane pravnih zahteva. Po potrebi, lični podaci se prosleđuju pouzdanim poslovnim partnerima (obrađivačima) radi omogućavanja održavanja informacionog sistema, sistema plaćanja, rešavanja korisničkih zahteva ili sličnih poslovnih potreba uz obavezne mere zaštite koje se uređuju i definišu posebnim ugovorima.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni: Provajderima usluga, obrađivačima, poslovnim partnerima, kreditnim agencijama, bankama, advokatima, savetnicima, ustanovama koje se bave sprečavanjem pranja novca, sudovima, regulatornim telima, ustanovama za zaštitu maloletnika, ustanovama za bolesti zavisnosti, policiji, asocijacijama u oblasti sporta i marketinškim agencijama.

 1. Gde čuvamo vase podatke o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti čuvaju se na serverima koji se nalaze na teritoriji Evrope. Ukoliko podatke koje sakupimo od vas prenesemo nekom primaocu (kao što je navedeno u poglavlju 6), ti primaoci podataka će skladištiti vaše podatke. Trudimo se da osiguramo da se sa vašim podacima o ličnosti postupa u skladu sa ovom Politikom i da primaoci podataka poseduju iste ili približne organizacione, tehničke i kadrovske mere kao mi. Neki od primalaca podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti mogu imati servere koji se nalaze van teritorija koje prema propisima Republike Srbije obezbeđuju primereni nivo zaštite, u kom slučaju ćemo obezbediti odgovarajuće mere zaštite.

 1. Rok čuvanja

Vaše podatke zadržavamo samo onoliko koliko je potrebno da bismo ostvarili napred navedene svrhe, odnosno ispunili naše zakonske obaveze. Vaše podatke o ličnosti čuvamo u periodu u kom ste korisnik naših usluga. Kada prestanete da koristite naše usluge, verovatno ćemo i dalje čuvati Vaše podatke o ličnosti određeni vremenski period

 1. Prava korisnika

U zavisnosti od vrste i pravnog osnova obrade, možete ostvariti sledeća prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

 • Pristup podacima o ličnosti
 • Ispravku podataka o ličnosti
 • Brisanje podataka o ličnosti
 • Prenosivost podataka o ličnosti
 • Ograničenje obrade podataka o ličnosti i
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo u vezi sa automatizovanim donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje.

U okviru korisničkog naloga samostalno možete ostvariti neka od navedenih prava-pristupiti svojim podacima, ispraviti netačne ili promenjene podatke, preneti podatke na računar ili drugi uređaj. Za sva ostala pitanja i zahteve molimo Vas da se obratite Službi korisničke podrške.

 1. Sigurnost podataka o ličnosti

TIPS.RS štiti podatke o ličnosti primerenim organizaciono-tehničkim i pravnim merama zaštite. Prilikom određivanja ovih mera zaštite uvek uzimamo u obzir količinu, vrstu i osetljivost podataka, kao i druge okolnosti koje utiču na procenu eventualnih rizika za zaštitu Vaših prava u sloboda. Isti nivo odgovornosti i sigurnosti zahtevamo i od naših ugovornih partnera (obrađivača).

Sve Vaše novčane transakcije su kriptovane SSL tehnologijom.

 1.  Žalbe

Za sva pitanja, zahteve, pritužbe i prigovore koji se odnose na zaštitu i obradu podataka o ličnosti možete se obratiti našem korisničkom servisu na jedan od sledećih načina:

Email: help@mozzartbet.com

Takođe, imenovali smo

Ova verzija Politike privatnosti je poslednji put ažurirana dana 24.06.2021. godine.